Contrast
Groter

Welkom!

Gemeente Gouda, ProRail, NS en provincie Zuid-Holland werken samen aan een aantrekkelijk stationsgebied in Gouda. Betere voorzieningen voor reizigers zoals een nieuw busstation, nieuwe en grotere fietsenstallingen, een prettiger stationsgebouw en een stationsplein dat uitnodigt om de stad Gouda te verkennen zorgen ervoor dat een groeiend aantal reizigers met plezier en gemak van dit belangrijke station gebruik kunnen maken. Daarmee wordt het OV, al dan niet in combinatie met de fiets, voor steeds meer mensen een aantrekkelijk, duurzaam alternatief.