Contrast
Groter

De werkzaamheden zijn van start!

Tot medio 2022 werken gemeente Gouda, ProRail en NS aan onder andere de bouw van twee fietsenstallingen, een nieuw busstation, de verbouwing en renovatie van het stationsgebouw, meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer, de verbreding van de trottoirs, een goede looproute naar de binnenstad en een groene en duurzame inrichting. Dit is mede mogelijk door financiële ondersteuning van de provincie Zuid-Holland.

Wethouder Hilde Niezen: “Gouda is een belangrijke schakel als OV-knooppunt in het Groene Hart. We zijn daarom blij om ons intercitystation beter bereikbaar te maken en het busstation toegankelijker. Een plein zónder een wirwar aan fietsen en mét meer groen en een compleet vernieuwde openbare ruimte. Hiermee realiseren we ook een belangrijke wens van het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied: De samenwerking met hen en het wijkteam is van het begin af aan goed en dat willen we zo houden, net als met andere belanghebbenden. We proberen zoveel mogelijk tempo te maken, overlast te beperken en blijven iedereen betrekken en informeren.”

Wethouder Thierry van Vugt: “Het Zuidelijk Stationsgebied is onderdeel van de Spoorzone en daarvan was de ambitie en slogan ‘De Verbindende Schakel’. Voor dit gebied gaat het dan om een goede aansluiting van het stationsgebied op de binnenstad. We willen dat het voor reizigers gelijk duidelijk is waar de binnenstad is, hoe je er komt en wat er te doen is. De komende 2,5 jaar wordt even doorbijten, aanpassen en vooral hard werken. In 2022, als Gouda 750 jaar gevierd gaat worden, kunnen we alle bezoekers goed ontvangen.”

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Om Zuid-Holland ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, investeren we als provincie niet alleen in wegen, maar ook in hoogwaardig Openbaar Vervoer en goede fietsvoorzieningen. Goede en voldoende fietsenstallingen bij een belangrijk station als Gouda maken dat de combinatie fiets en OV aantrekkelijk is voor mensen die anders wellicht de auto pakken.”