Contrast
Groter

Openbare ruimte

De openbare ruimte tussen het park en het Kleiwegplein wordt opnieuw ingericht. Er komt een betere verbinding met de binnenstad. Bezoekers moeten zich goed kunnen oriënteren en via een prettige wandelroute de weg naar de binnenstad kunnen vinden. In het ontwerp is rekening gehouden met meer ruimte voor de voetgangers en fietsers. Het gebied wordt autoluw door doorgaand verkeer te weren en het aantal parkeerplaatsen te verminderen.

Voor de bouw van de fietsenstalling en de nieuwe inrichting van de openbare ruimte was het noodzakelijk een aantal bomen te kappen.

Gelukkig worden er ook veel nieuwe bomen aangeplant. Er is veel aandacht voor de groeicondities voor deze nieuwe bomen, zodat ze gezond, groot en oud kunnen worden. De monumentale platanen blijven! Ze krijgen zelfs veel meer aandacht en ruimte. Naast nieuwe bomen komt er nog meer nieuw groen op het stationsplein, bijvoorbeeld op de hoek met de Crabethstraat en langs de Vredebest richting de stad.

Onderstaande afbeelding laat zien waar in het ontwerp straks groen wordt gerealiseerd.