Buseiland

Het nieuwe buseiland gaat meer comfort bieden voor de reizigers met betere wachtvoorzieningen en informatie voor de reizigers. Het buseiland wordt ook veiliger en beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Het buseiland is eind 2020 gereed.

Situatie juni 2020
Situatie mei 2020
Toekomstbeeld 2021