Buseiland

Het nieuwe buseiland gaat meer comfort bieden voor de reizigers met betere wachtvoorzieningen en informatie voor de reizigers. Het buseiland wordt ook veiliger en beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Het buseiland is eind 2020 gereed.

Toekomstbeeld 2021