Contrast
Groter

Projectinfo

Aanleiding

In de afgelopen jaren werkten omwonenden, gemeente, ProRail, NS en andere stakeholders samen aan de plannen voor het vernieuwen van het zuidelijk stationsgebied. Centraal in de plannen staat de visie die door het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied is ontwikkeld: het gebied moet ‘als een stadsfoyer’ een prettige ontvangstruimte zijn, met een rode loper naar de binnenstad en een groene loper naar het park. Daarnaast wil de gemeente de overstapmogelijkheden van bus, fiets en trein verbeteren. Het zuidelijk stationsgebied is namelijk een belangrijk openbaar vervoersknooppunt.

Ook het parkeren van fietsen vraagt om een aanpassing. Dat gebeurt momenteel voor het stationsgebouw in de openbare ruimte en dat blokkeert allerlei loop- en zichtlijnen. Daarnaast maakt het een ‘rommelige indruk’. Bovendien is de capaciteit beperkt en wordt de huidige fietsenkelder slecht benut. Dat komt voor een groot deel door de ouderwetse dubbele rekken en het ontbreken van een logische toegang. De fietsparkeerkelder is niet gebruiksvriendelijk, terwijl prognoses uitwijzen dat de behoefte aan het parkeren van fietsen zal verdubbelen. En het beleid van de overheid is juist om mensen meer per fiets en trein te laten reizen. Station Gouda is daarnaast het eindpunt voor veel regionale buslijnen, waaronder de snelle regioverbinding (R-net). Het busstation is sterk verouderd en mist comfort en overzicht voor de reiziger. Bovendien laten de loop- en zichtlijnen tussen busstation en stationsgebouw te wensen over. De openbare ruimte is rommelig en verouderd, biedt weinig verblijfskwaliteit en de verbinding met de binnenstad is onvoldoende.

Doelstelling

Met de herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied maken we van het gebied een echte stadsfoyer: een mooie entree naar de Goudse binnenstad. Tegelijk verbeteren we alle mogelijkheden voor openbaar vervoer en zorgen we dat fietsers, voetgangers én weggebruikers meer ruimte hebben.

Openbaar vervoersknooppunt

Het zuidelijk stationsgebied is een belangrijk openbaar vervoersknooppunt. Het busstation, de fietsenstallingen en het stationsgebouw krijgen allemaal een metamorfose: sommige onderdelen worden compleet vernieuwd, andere grondig opgeknapt. In alle plannen is gekeken naar een betere samenhang tussen het verschillende gebruik.

Het nieuwe openbaar vervoersknooppunt is:

 • Een compact, eigentijds busstation met een goede en comfortabele wachtruimte voor reizigers
 • Een logische zicht- en looplijn tussen busstation en stationshal
 • Een goede oplossing voor fietsparkeren, met voldoende capaciteit en betere benutting van de fietsenkelder
 • Een logische looproute tussen fietsparkeren en stationshal
 • Ruimtelijke continuïteit tussen stationshal en stationsplein, met meer openheid en zichtrelaties
 • Betere zicht- en looplijnen tussen station en binnenstad

Stadsfoyer

Het zuidelijk stationsgebied moet de ontvangstruimte van de binnenstad zijn. Daarom verbeteren we het openbaar gebied en brengen samenhang. Zodat bezoekers van de stad en reizigers zich beter kunnen oriënteren. De routing naar de binnenstad moet duidelijk en comfortabel zijn. En de sfeer prettig en uitnodigend. Bewoners en bezoekers moeten zich welkom voelen in Gouda en makkelijk weten wat er te doen is in de stad. Een belangrijke voorwaarde is het verminderen van de impact van het autoverkeer. Daarmee wordt het gebied rustiger en overzichtelijker. In de stadsfoyer zijn voetgangers, fietsers en openbaar vervoer leidend.

De stadsfoyer heeft:

 • Meer ruimtelijke samenhang
 • Een prettige, overzichtelijke en sfeervolle inrichting
 • Een groene uitstraling met een centrale plek voor de twee monumentale platanen
 • Een goede mix van functies met voldoende mogelijkheden voor een algemene presentatie van Gouda
 • Een goede routing van station naar binnenstad (en omgekeerd)
 • Meer prioriteit voor voetganger, fietser en openbaar vervoer
 • Minder impact van autoverkeer