Contrast
Groter

Planning oud

Fase 1 en 2
Juni 2019 – November 2019
Het werk in deze fasen is gereed: er is een aantal bomen en struiken gekapt om alle bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren. In een later stadium wordt het groen teruggebracht in het gebied. ProRail heeft aanpassingen uitgevoerd aan het spoor, ter voorbereiding op de bouw van de fietsenstallingen. De tijdelijke bushalte- en taxistandplaatsen zijn in gebruik genomen op het Lombok-terrein. Om ze makkelijk te kunnen bereiken is de bocht in de weg richting het Van Bergen IJzendoornpark tijdelijk verbreed voor de bussen.

Fase 3
December 2019 – Juni 2020

Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting van het busstation en de Noothoven van Goorstraat. Het werk wordt, als alles volgens planning verloopt, in juni 2020 afgrond. De lijnbussen rijden tijdelijk een andere route en ook het autoverkeer wordt omgeleid.

Fase 4
December 2019 – Juli 2021

Tegelijk met de herinrichting van het busstation wordt er gewerkt aan de interne renovatie van het stationsgebouw. Deze werkzaamheden duren nog tot juli 2021. Alle historische elementen van het stationsgebouw blijven behouden, maar het gebouw wordt helemaal opgeknapt en de winkels worden opnieuw ingericht.

Fase 5
Juni 2020 – Februari 2021
In juni 2020 starten de werkzaamheden aan de nieuw te bouwen oostelijke fietsenstalling. In februari  2021 is het eerste deel klaar voor gebruik. De fietsenstalling krijgt een bovendek, en de benedenverdieping is overdekt. Deze stalling gaat parkeerplek bieden aan ca. 1750 fietsen.

Fase 6 t/m 10
Juli 2020 – Oktober 2020

Vanaf juli 2020 wordt de Vredebest heringericht. Het wegdek wordt vernieuwd zodat er een betere looproute komt vanaf het station naar de stad. Er komt daadwerkelijk een ‘rode loper’, ter verduidelijking van de route. De werkzaamheden aan de Vredebest worden in fasen uitgevoerd, waarbij de weg en het werk dus in delen is opgesplitst. In augustus 2020 wordt het deel van de Vredebest bij het kruispunt aangepakt. Hierdoor worden (brom)fietsen omgeleid naar het station. De werkzaamheden aan het kruispunt zelf duren vervolgens tot oktober 2020.

Fase 11
December 2020 – Februari 2021

Ook de Crabethstraat – de straat naast de Goudse Verzekeringen – wordt heringericht. Deze werkzaamheden duren tot februari 2021.

Fase 12
Februari 2021 – Juli 2021
In februari 2021 start de bouw van de westelijke fietsenstalling en krijgt de bestaande stalling onder het stationsgebouw een opfrisbeurt. De ingang van de stalling gaat van de west- naar de oostzijde, zo sluit die beter aan op de fietsroute. Ook het westelijke deel van het station wordt in deze fase aangepakt.

Fase 13
November 2020 – Maart 2021

In deze periode wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Vredebest, maar dan aan de voorzijde van het gebouw van de Goudse Verzekeringen. Eerder werd deze locatie gebruikt als tijdelijke bushalte. In deze fase is het nieuwe buseiland in gebruik genomen en kan er aan dit deel van de Vredebest worden gewerkt.

Fase 14
Maart 2021 – Mei 2021

Vanaf maart 2021 wordt de ‘Shared Space Zone’ gerealiseerd. Dit betekent dat auto’s, fietsers en voetgangers samen gebruik maken van de ruimte. Verkeersremmende obstakels zorgen voor een veilige situatie. De Shared Space Zone bevindt zich bij de nieuw aangelegde oostelijke fietsenstalling. In deze periode wordt ook de weg naar het Van Bergen IJzendoornpark opnieuw ingericht. Er komt een ‘groene loper’ om de route van het station richting het park te benadrukken.

Fase 15 en 16
Juli 2021 – April 2022

Vanaf juli 2021 wordt gewerkt aan het oostelijke deel van het stationsgebouw. Een deel wordt hierbij gesloopt en later opnieuw opgebouwd. In deze fase wordt het transformatorhuis (elektriciteitscabine) verplaatst.

Fase 17
Oktober 2021 – Maart 2022

In deze periode wordt het oostelijke gedeelte van het stationsgebouw verbouwd.

Fase 18
December 2021 – April 2022

In december 2021 start de herinrichting van het stationsplein en wordt het laatste deel van de Vredebest aangepakt (aan de kant van het stationsplein). Door het stationsplein en dit deel van de Vredebest in één keer aan te pakken, wordt de inrichting van de twee locaties goed op elkaar afgestemd. Er komt een autoluwe zone in het gebied waarbij je met de auto mensen mag ophalen van het station, maar waar voetgangers altijd voorrang hebben. In verband met de verplaatsing van het transformatorhuis wordt een deel van de oostelijke kant van het station ook als Shared Space Zone ingericht. In april 2022 zijn, volgens de huidige planning, alle werkzaamheden van de herinrichting afgerond. Gouwenaars en toeristen kunnen genieten van een mooi, nieuw stationsgebied!