Partners

Bij de herontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied werkt de gemeente samen met ProRail en NS. De herontwikkeling is mede mogelijk door financiƫle ondersteuning van de provincie Zuid-Holland. Belangrijk is ook de goede samenwerking en afstemming met belanghebbenden zoals het wijkteam Nieuwe Park en bewoners en bedrijven in het gebied. Bij het ontwikkelen van de plannen heeft het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied een belangrijke rol gespeeld. Hun visie gaf voor een groot deel richting aan de uitwerking van het ontwerp.