Contrast
Groter

OPROEP! Beeldende kunstopdracht Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Het zuidelijk stationsgebied Gouda ondergaat een metamorfose. Er komen betere voorzieningen voor reizigers. En een prettig stationsplein dat uitnodigt om de stad Gouda te verkennen. Omdat kunst een positieve invloed heeft op de beleving van het openbaar gebied, schenken we aandacht aan kunst op of rond het stationsplein. Een kunstwerk in het stationsgebied van Gouda geeft de omgeving allure. Het kunstwerk dient als ontmoetingsplek én als ‘landmark’, en zorgt voor een creatieve prikkel voor de passant. Het is een visitekaartje voor de hele stad.

Het zuidelijk stationsgebied is de entree naar het historische centrum van Gouda. In het gebied zijn een (historisch) stationsgebouw voor treinreizigers, een busstation en uitgebreide fietsenstallingen gesitueerd. Dit zorgt dagelijks voor veel bewegingen van passanten van binnen en buiten Gouda. Het gebied voorziet in veel groen en elementen om de publieksstromen te sturen. De locatie voor het kunstwerk is in of rond het stationsplein; de exacte locatie is nog niet vastgesteld.

De opdracht

De kunsttoepassing dient:

 • Een verrijking te zijn voor het gebied;
 • Beleefbaar en prikkelend (‘instagrammable’) te zijn;
 • Op een duurzame wijze vervaardigd te worden. Er wordt gebruik gemaakt van toekomstbestendige materialen;
 • Vandaalbestendig te zijn;
 • Te passen in de lijnen en vormen van het ontwerp van het gebied en aan te sluiten op de filosofie van de inrichting https://www.goudaspoorzonezuid.nl/ontwerp/
 • Het werk kan seriematig zijn en uit meerdere onderdelen bestaan;
 • Grote bouwkundige ingrepen zijn niet gewenst.

Budget

Het totaalbudget voor deze opdracht, inclusief honorarium, realisatie en plaatsing bedraagt maximaal € 100.000,- (exclusief BTW).

Inlichtingen en aanmelden

Professionele kunstenaars die belangstelling hebben, wordt gevraagd een curriculum vitae, een eerste idee bij de opdracht en portfolio-documentatie van bestaand, recent werk op maximaal A4-formaat digitaal of per post te zenden naar onderstaand adres (geen dia’s of audiovisueel materiaal als DVD’s, geen losse bladen). Alle documentatie dient duidelijk voorzien te zijn van naam, e-mail -en adresgegevens en telefoonnummer.

Vermeld in de correspondentie duidelijk “Kunstopdracht Zuidelijk Stationsgebied”. De gemeente Gouda archiveert de documentatie en deze wordt daarom niet retour gezonden, tenzij u dit aangeeft. Inzendingen dienen vóór 18 januari 2021 in het bezit te zijn van

Post:
Gemeente Gouda
Afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling
O.v.v. Kunstopdracht Zuidelijk Stationsgebied
Postbus 1086
2800 BB Gouda

E-mail: kunstwerkstationsgebied@gouda.nl

Neemt u voor vragen contact op met Tjitske Houkes, projectleider Kunst en Cultuur, gemeente Gouda via kunstwerkstationsgebied@gouda.nl.


Procedure

Voor de realisatie van het kunstwerk is een kunstcommissie benoemd. De commissie bestaat uit Thierry van Vugt (wethouder kunst en cultuur), Marc de Beyer (directeur Museum Gouda) en Marien Brand. De commissie bepaalt de opdracht en randvoorwaarden en verzorgt in het proces de participatie van inwoners en belanghebbenden. De kunstcommissie houdt bij dit proces rekening met diversiteit en inclusie.

Op basis van het ingezonden materiaal nodigt de kunstcommissie 5 kunstenaars uit om een schetsontwerp te maken.

Selectie-eisen zijn:

 • Ingeschreven zijn bij de kamer van koophandel
 • Aantoonbare kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het vervaardigen van een dergelijk kunstwerk
 • Link met de stad Gouda bij het eerste globale idee
 • Waardering van het portfolio door de kunstcommissie
 • Beschikbaar zijn (indien geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp) in de perioden: februari 2021(kennismaking gebied), april 2021 (presentatie schetsontwerp) en indien van toepassing, de periode mei tot plaatsen van het kunstwerk (uiterlijk voorjaar 2022)