Contrast
Groter

Nieuwe fietsenstalling krijgt vorm

13 november 2020

Het is nog maar kort geleden dat de bouw van de eerste nieuwe fietsenstalling bij Gouda begon. Op  1 september gingen de eerste funderingspalen de grond in. Inmiddels is het werk boven de grond in volle gang. De hele staalconstructie is geplaatst en daarmee zijn de contouren van de stalling zichtbaar. De vloerplaten van de eerste verdieping liggen erop, en de gevelplaten zijn geplaatst.

Afwerken
Eind november wordt de buitenzijde van de stalling gemetseld met licht roodbruine baksteen. In de metselwerk muren komen roosterwerken van architectonisch beton met een ruitmotief. In dezelfde periode plaatst de aannemer ook de trappen naar de eerste verdieping. In december volgt de afwerking en de inrichting van de stalling, zoals de stallingsrekken, de verlichting en het aanwijssysteem.

Stalling gaat open
Op 24 december gaat de stalling open en kunnen reizigers hun fiets stallen. Fietsen die nu nog aan de westkant of onder het stationsgebouw staan, kunnen dan in de 1400 rekken van de nieuwe stalling staan. Zo ontstaat er ruimte voor de aannemer om de nieuwe westelijke stalling te bouwen en de kelderstalling te verbouwen.

Nog een kleine uitbreiding
De oostelijke stalling wordt later aan de kant van het stationsgebouw nog uitgebreid met zo’n 350 extra fietsplekken. Dat gebeurt op het moment dat de aanpassingen van het station klaar zijn. Naar verwachting start de aannemer daar medio 2021 mee. Dan wordt de stalen trap vervangen door een stenen trap die past bij het ontwerp van het station.

Bron: ProRail

Foto’s: ProRail