Contrast
Groter

Ontwerp

Onderstaande plankaart toont het volledige ontwerp voor de vernieuwing van het zuidelijk stationsgebied: fietsenstalling, busstation, stationsplein en de openbare ruimte tussen het park en het Kleiwegplein.

Dit ontwerp is gemaakt in nauwe samenwerking met de Adviesgroep Zuidelijk Stationsgebied waarin deelnamen: het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied, ProRail, NS, Arriva, Fietsersbond, Rover, GAB, wijkteam, De Goudse Verzekeringen, Bunnik e.a.