Contrast
Groter

Metamorfose voor Zuidelijk Stationsgebied!

Na bijna drie jaar bouwen is de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied klaar. Met drie nieuwe fietsenstallingen, een nieuw busstation en een verbouwde stationshal, stappen reizigers nu makkelijker over van de fiets op het openbaar vervoer. En er is een fijn verblijfsgebied ontstaan, waarvandaan je makkelijk naar de binnenstad wandelt. Of richting het groene Van Bergen IJzendoorpark. Er is meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer en de auto is er te gast. Het vernieuwde Stationsplein is nu een mooie stadsentree. Gemeente Gouda, ProRail, NS en provincie Zuid-Holland werkten samen, mét het wijkteam en de bedrijven in het gebied.

Feestelijke opening

Op vrijdag 8 juli vond de feestelijke heropening plaats. Het officiële moment was de onthulling van vier beelden op de Oostelijke fietsenstalling. Dat gebeurde door de bestuurders van alle partijen en zij kregen een groot applaus. “De belangrijkste aanleiding voor de veranderingen was het verbeteren van het openbaar vervoersknooppunt en het ontwikkelen van een stadsentree,” vertelde wethouder Michel Klijmij-Van der Laan. “Daarbij hebben we de stad actief betrokken. Er is samen met bewoners een compleet ontwerp gemaakt waarbij gebruik werd gemaakt van ideeën van het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied. Er is een mooi busstation ontworpen en een heel goede oplossing voor fietsparkeren gevonden. De twee monumentale platanen zijn behouden en versterken de groene uitstraling van de omgeving.” Ook wethouder Thierry van Vugt was zichtbaar blij met de vernieuwingen. “Het stationsgebied geeft bewoners en bezoekers een warm welkom in Gouda. Er is een duidelijke routing naar de binnenstad en een mooi Stationsplein. Met de plaatsing van de vier nieuwe beelden, is een mooi stukje cultuurhistorie toegevoegd. We zijn trots op het eindresultaat dat samen met onze partners, met draagvlak in het hele proces, is behaald.”Het Zuidelijk Stationsgebied is op 8 juli feestelijk geopend. Bestuurders van gemeente Gouda, ProRail, NS en provincie Zuid-Holland onthulden de beelden van kunstenaar Jo Uiterwaal. Die stonden van 1948 tot 1983 op het oorspronkelijke stationsgebouw. De beelden zijn schoongemaakt en vorige week geplaatst. Ze zijn nu weer herenigd met de vijf beelden in de bogen van de stationshal.

Het stationsgebied van vroeger tot nu

Aftermovie feestelijke opening op 8 juli